PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo-zp

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez 500 osób dorosłych z terenu 5 powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i wałeckiego (woj. zachodniopomorskie). Zostały zaplanowane szkolenia komputerowe, dzięki którym chcemy uzyskać w/w rezultaty. Szkolenia poprowadzone zostaną na dwóch etapach: na poziomie podstawowym (poziom A DIGCOMP), oraz na poziomie średniozaawansowanym (poziom B DIGCOMP). Przeszkolenia odbędą się w trybie stacjonarnym i mobilnym. Przewidujemy kompleksowe wsparcie na rzecz uczestników wykazujących największą lukę kompetencyjną. Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie egzamin na poziomie A i B. Realizacja projektu przyczynia się do złagodzenia problemu niedostatecznych umiejętności informatycznych. W grupie docelowej projektu znajduje się 500 osób ( w tym 300 kobiet i 200 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach ISCED3 (wykształcenie nie wyższe niż średnie). W owej grupie aż 50 % osób (tj. 250 osób), to osoby w wieku 50 i więcej lat. Uczestnicy projektu zamieszkują 5 powiatów: choszczeński, drawski, łobeski, szczecinecki oraz wałecki w województwie zachodniopomorskim. W projekcie udział weźmie 75 osób niepełnosprawnych.