PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Cel projektu

logo-slaskie

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u 60 uczestników projektu, w tym 36 kobiet (K) i 24 mężczyzn (M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Bytom, w woj. śląskim.

Cel ten osiągniemy w okresie 23 m-cy realizacji proj. (do 30.11.2022r.) poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym, poprzez działania pozwalając na nabycie umiejętności społecznych, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia, które są niezbędne na rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 837 258,75
Dofinansowanie projektu z UE: 749 126,25