PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Mieszkasz na terenie Bytomia? Zapraszamy do projektu!

logo-slaskie

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie Bytomia łącznie 60 osób w tym 30 biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

W ramach projektu oferujemy m.in.: indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, udział w bezpłatnym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne wsparcie psychologa, darmowe szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym dla Uczestników, średnio 3-miesięczne staże zawodowe, wsparcie pośrednika pracy.

Biuro projektu mieści się w Bytomiu, ul. Fałata 39/9B, 41-902 Bytom.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 837 258,75
Dofinansowanie projektu z UE: 749 126,25