Przygotowanie do staży

  • Drukuj

logo-slaskie

W dniu dzisiejszym wystawiliśmy skierowania na badanie lekarskie dla czterech uczestników projektu, a to oznaka tego, że już w najbliższym czasie uczestnicy rozpoczną staż zawodowy. Staże pozwalają na nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności zawodowych co ma kluczowe znaczenie na rynku pracy. . Realizując średnio 3 miesięczne staże uczestnik wykluczony społecznie ma większe szanse na przekonanie do siebie pracodawcy, jest w stanie pokazać swoje umiejętności, więcej się nauczy, a tym samym ma większe szanse na zatrudnienie. Uczestnicy otrzymują refundację kosztów dojazdu, stypendium stażowe, ubezpieczenie, a także opiekę w miejscu odbywania stażu.