Zgłoś się do projektu w Bytomiu – zdobądź nowe kwalifikacje – uzyskaj zatrudnienie

  • Drukuj

logo-slaskie

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u 60 uczestników projektu (dalej skrót UP), w tym 36 kobiet (K) i 24 mężczyzn (M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Bytom, w woj. śląskim (dalej skrót WSL).

Cel ten osiągniemy w okresie 15 m-cy realizacji proj. (do 31.03.2022r.) poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym, poprzez działania pozwalając na nabycie umiejętności społecznych, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia, które są niezbędne na rynku pracy.