Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach projektu

  • Drukuj

logo-slaskie

 

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. Realizacja usług rozpoczęła się w październiku 2021r. i planowana jest do końca realizacji projektu. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozporządzeniu oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy. Utworzone zostaną dwa miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem: Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Dotychczas Uczestnicy korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach rehabilitacji/fizjoterapii.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia:
787-066-650