Zapraszamy do udziału w projekcie

  • Drukuj

logo-slaskie

Przypominamy, że realizatorem projektu jest: JOLANTA WOŹNICA "PERSONA" OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY z siedzibą w Inowrocławiu (Lider projektu),

Partnerzy w projekcie to:
    • FUNDACJA „MEDIUS”
    • SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Bytomia w okresie 01.12.2020r. - 31.12.2022r.

Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Bytomia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Zapraszamy do kontaktu: 602-591-034
Centrum Usług mieści się w Bytomiu przy ulicy Fałata 39/9A