PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020