PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 941 633,54
Dofinansowanie projektu z UE: 1 774 611,30