PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

 

Beztytuu


Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywności zawodowej wśród  25 uczestników projektu, w wieku 15-29 wieku zaliczanych do grupy NEET, zamieszkujących Ostrołękę lub powiat ostrołęcki w woj. Mazowieckim do dnia 31.12.2019r. Za cel szczegółowy projektu należy uznać  działania pozwalając na nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, które są niezbędne na lokalnym, regionalnym rynku pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniach. Pożądanym stanem docelowym jest znalezienie trwałego zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez stałą współpracę z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.

 

Planowane efekty:

  • 25 uczestników uzyska świadomość swojego potencjału zawodowego i podniesie wiedzę odnośnie potrzeb doskonalenia zawodowego;
  • 25uczestników otrzyma wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy;
  • 25 uczestnikom umożliwiamy podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez przeprowadzanie szkoleń oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w stażach zawodowych;
  • Beneficjenci projektu będą mieli możliwość dostosowania kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy