Przypominamy

  • Drukuj

 

Utworzono, 10.07.2019 

 

x

 

Wszystkim uczestnikom projektu, którzy odbywają staż zawodowy przypominamy o zwrocie  list obecności za miesiąc czerwiec. Wasze opóźnienie ma wpływ na wypłatę stypendium stażowego.