Przypomnienie dla stażystów!!!

  • Drukuj

Utworzono, 08.09.2019 

x

Kolejny miesiąc za nami, w związku z tym przypominamy stażystom o niezwłocznym zwrocie list obecności do biura projektu, a tym którzy zakończyli staż o zwrot całej dokumentacji stażowej.

Zwrot list i dokumentów ma wpływ na termin wypłaty stypendium stażowego.