Beneficjenci

  • Drukuj

Projekt jest skierowany do 55 osób  (33 kobiet i 22 mężczyzn), zaliczanych do grupy NEET w wieku 18-25 lub 26-29 lat,, zamieszkujący powiat: kwidzyński, malborski, sztumski lub tczewski

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

  • masz 18-25 lub 26-29 lat,
  • mieszkasz w powiecie: kwidzyńskim, malborskim, sztumskim lub tczewskim
  • należysz do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo),
  • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkolisz się (od co najmniej 4 tygodni nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach),

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:
Kryteria preferencyjne:

osoby zamieszkujące miasta średnie – otrzymują 5pkt

po 2 pkt premii otrzymują osoby za:

  • - zamieszkanie obszary wiejskie (DEGURBA 3)
  • - płeć / kobiety
  • - bez zawodu-bez doświadczenia zawod.

Osoby kwalifikujące się do powyższych kategorii mają największe szanse na udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!