PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo-pomorskie2 

 

Celem projektu jest umożliwienie podniesienia kompetencji cyfrowych 1000 uczestnikom projektu w tym 600 kobietom, zamieszkującym woj. Pomorskie. Czas realizacji projektu od 01.06.2017 do 31.03.2020r. UCZESTNICY: w 90% - 900 os. o niskich kwalifikacjach (tj. os. posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie), w wieku 25 lat i więcej, z czego co najmniej 70% (630 os.) to osoby o niskich kwalifikacjach; co najmniej 60% - 600 os. w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach; - w co najmniej połowie grupy docelowej będą to pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz PES/PS (500 osób). Projekt zakłada uzyskanie przez co najmniej 85% uczestników projektu kompetencji potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem po opuszczeniu programu (egzamin i certyfikacja). Podstawowym rezultatem jest potwierdzenie nabytych kompetencji przez 850 uczestników w toku egzaminu zewnętrznego na poziomie A i B Standardu DIGCOMP i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe. Udział w proj. wezmą wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy zamierzają podnosić kompetencje. Szkolenie poprowadzone zostanie na dwóch poziomach:

  • Poziom A - podstawowy w trybie 10 spotkań po 4h lekcyjne z przerwą (40h na grupę). W projekcie założono wsparcie na tym poziomie dla łącznie 600 UP. Zakładamy 10 osobowe grupy – 60 grup.

  • Poziom B – średniozaawansowany w trybie 10 spotkań po 4h lekcyjne z przerwą (40h na grupę).

W projekcie założono wsparcie na tym poziomie dla łącznie 800 uczestników. Zakładamy 10 osobowe grupy - 80 grup. Na etapie rekrutacji weryfikowany będzie poziom znajomości podstaw obsługi komputera. Dla części osób – 600os. (poziom wiedzy wyjściowej 0) założono kurs podstawowy. Dla kolejnych 400 osób (poziom wyjściowy wyższy od 0) założono poziom B. Jednocześnie wnioskodawca zakłada, że 400 osób z 600 po zakończeniu nauki na poziomie A będzie kontynuowało naukę na poziomie B. Dodatkowe wsparcie: materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu.