PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 917 756,72

Dofinansowanie projektu z UE: 1 752 788,40